برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد archive-A-10-24-87-6a2a969-1

uu  i jθ,, ψ X,Y,Z ١- مقدمه امروزه شناورهای زیرسطحی در صنایع مختلف زیردریا، مـوارداستفاده وسیعی دارند. قابلیت کنترل و مانورپذیری شناورها کـهبه شدت تحت تأثیر نیروهای هیدرودینامیکی وارده قرار دارنـد،در مرحله طراحی از Read more…